top of page

Şırnak


Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye ve Irak sınırlarındadır. Cudi Dağı antik kent ve Mağrası görülmeye değer yerlerdendir.

Alan: 6.904 km²

Nüfus: 537.762

Şırnak Gezilecek Yerler


1. Kırmızı Medrese

Dağ Kapı Mahallesi'nde, şehrin batısındaki sur kalıntılarının üzerine inşa edilmiştir. Medresenin güney cephesinin ortasında Mela Ahmedi Ciziri’nin türbesi bulunmaktadır. Yapının inşa kitabesi ve vakfiyesi bulunmaması sebebiyle kesin yapım tarihi belli değildir. Uzmanlar yapıyı XIV. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirmektedir.2.Mor Dodo Klisesi

Kilise İdil İlçesi Haberli Köyü'nün (Basibrin) kuzey batısında, köye hâkim bir noktada yer almaktadır. Yapı tamamen taş malzeme ile inşa edilmiştir. Kilise sağlam ve ibadete açıktır.3. Cizre Kalesi

Cizre şehir merkezinde Dicle Nehri kenarında kurulmuş olan kale, dış kale ve iç kaleden oluşmaktadır. Kalıntılardan Roma ve Bizans döneminden itibaren yapım süreci takip edilebilen kale, XII. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar olan dönem, yani Musul Atabekleri ve Cizre Beyleri döneminde aldığı şekliyle günümüze gelebilmiştir.

4.Abdaliye Medresesi

Medrese 1437 yılında Emir Abdal (Abdullah) ibn Abdillah Seyfettin Bohti tarafından yaptırılmıştır. Yapıdan günümüze mescit, türbe, bir medrese hücresi, avluya geçişi sağlayan giriş ünitesi ve bir eyvan gelebilmiştir.
5. Hamidiye Kışla Binası

Osmanlı'nın son döneminde, Sultan II. Abdülhamit tarafından paşa olarak tayin edilen Cizre Miran Aşiretleri Reisi Mustafa Paşa (Mısto-i Miri) tarafından Cizreli ve Midyatlı taş ustalarına yaptırılmıştır.

6. Hz.Nuh Cami

Tufan olayından bu yana insanlığın ikinci babası olarak kabul edilen Nuh Peygamber, kendi adıyla anılan camide yatmaktadır. Nuh Peygamber'in mezarı bodrum katındadır. Caminin ikinci kat kısımları zamanla yıkıldığından onarımlar yapılmış, düz beton atılmış, aslından saptırılmıştır. Türbe ve cami restore edilmiştir.


7. Finik Kalesi

Finik kalesi ve çevresi yöre için önemli bir merkezdir. Gerek Osmanlı son döneminde Siirt toprakları içerisinde Eruh'ta kalmakta iken 1990 yılında Şırnak'a bağlanmış ve ilçe merkezi yapılmıştır.

7. Yafes Köprüsü

Cizre'de bulunmakla birlikte Dicle Nehri'nin yatağı değiştiğinden bugün Suriye sınırlan içinde kalmaktadır. Bugün yalnız büyük kemeriyle bazı ayaklan sağlam kalmış bir harabe durumundadır. Yafes Köprüsü XII. yüzyılda, Selçuklu Dönemi'nde Musul Atabekleri tarafından yaptırılmıştır.