top of page

Bartın


Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın İli’nin, kuzeyini 59 km.lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda Kastamonu, doğu ve güneyde Karabük, batıda ise Zonguldak illeri çevirmektedir. Bartın’ın en önemli akarsuyu, Antik Çağda Parthenios adı ile anılan ve kente adını veren Bartın ırmağıdır.

Alan: 2143 km²

Nüfus: 184.178


Bartın Gezilecek Yerler


1. Amasra Kalesi

İki ana kütleden oluşan Amasra Kalesi Boztepe Kemeri denilen bir köprü ile bağlanmaktadır. İki ana kütleden biri Boztepe’de bulunan Sormagir Kalesi, diğeri ise Zindan Kalesi’dir. Cenevizliler döneminde de kullanılan Amasra Kalesi 14. ve 15. yüzyıllarda ciddi onarımlar görmüştür. Sormagir Kalesi’nin kuzey ve kuzeybatısı denize çok dik bir yar halinde indiğinden buraya sur yapılmamıştır. Doğu, kuzeydoğu ve batısını çevreleyen surlardan çoğu yıkılmış, kapıya bitişik batı surlarının 50 metrelik bir kısmı ayaktadır. Amasra Kalesinde yer yer kule boşlukları, iç taksimatlar, belirli yerlere yerleştirilen Cenova armaları, Eros, Medusa, kartal, öküzbaşı gibi figürler bulunmaktadır.2.Amasra Müzesi

Antik bir yerleşim merkezi olan Amasra ve çevresinde sık sık taşınabilir eski eserlerin ortaya çıkması, burada müze kurulması fikrini oluşturmuş, 1955 yılından itibaren derlenen arkeolojik ve etnografik eserler önce Belediye binasında, 1982 yılından itibaren de bugünkü Müze binasında sergilenmeye başlamıştır.Amasra Müzesi binası da tescilli tarihi bir yapıdır. 1884 yılında Denizcilik Okulu olarak yapımına başlanan ancak bitirilemeyen bina, Kültür Bakanlığı’nca 1976 yılında satın alınarak restore edilmiş ve 1982 yılında Müze olarak hizmete açılmıştır.3. Çekiciler Çarşısı

Tarihi, 17.yy'a dayanan ağaç oymacılığı, bugün Amasra ve köylerinde sürdürülmektedir. Amasra Çekiciler Sokağı'nda ıhlamur, şimşir, dişbudak, ceviz, kiraz ve kızılağaç gibi ağaçlar kullanılarak yapılan ayetler ve güzel sözler yazılı levhalar, resim ve resimlikler,çerez takımları, isimlik, anahtarlık, kuş ve hayvan figürleri vb. eşyalar satılmaktadır.

4.Bartın Kent Müzesi

Bartın’ın M.Ö. 2000 yılında Kaşka (Gasga)’ lardan başlayan ve günümüze gelen tarihinin anlatıldığı Kent Müzesinde; Bartın’ın 4000 yıllık tarihini içeren kronolojik aks, endemik canlıları, coğrafik yapısı, ulaşım ve doğal afetler geçmişi, tarihi Zanaatçılar Çarşısı, gemi yapımcılığı, ticari hayatı, madenciliği, tarihi Galla Bazarı, mimarisi, siyasi tarihi, eğitim ve basın-iletişim tarihi, sanat edebiyat ve kültür hayatı, halk gelenekleri, ev yaşamı, mutfak kültürü ve turizminin yanı sıra interaktif sözlü tarih çalışmaları Bartın Kent Müzesi’nde yer alan ana başlıklardır.
5. Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi

Bartın'ın eski belediye başkanlarından Kemal Samancıoğlu'nun doğup yaşadığı tarihi ahşap ev, günümüzde etnografya müzesi olarak hizmet vermektedir. Müzede Kemal Samancıoğlu'nun eşyalarının yanı sıra Bartınlı ailelerin bağışladığı yaklaşık 700 etnografik eser bulunmaktadır.


14 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör