top of page

Batman


Batman, Türkiye Cumhuriyetinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. Dicle'nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf, bini aşkın mağaralarıyla, tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır.

Alan: 4.649 km²

Nüfus: 599.103


Batman Gezilecek Yerler


1. Hasankeyf

Hısnkeyfa olan bu şehrin adı “Kayahisarı” şeklinde tercüme edilir. Eski tarih ve kavimlerden bu tür kelimelerin anlamı “korunmaya musait” yer anlamına geldiği belirtilmektedir. Kalenin yekpare taştan olmasından dolayı çeşitli dillerdeki Hasankeyf ifadesi “Taş Kalesi” manasına gelmektedir. Hasankeyf’in ne zaman kurulduğu, şimdiye kadar karanlıkta kalmış, eldeki bilgi ve verilerin yeterli olmaması nedeniyle kuruluşu hakkındaki görüşler , bir ihtimal olmaktan öteye gitmemiştir. Şehrin jeopolitik yapısı, önemi ve mesken olarak kullanılan çok sayıdaki mağaraların, Hasankeyf’in çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu gösterir.2. Mor Kiryakus Manastırı

İlk çağdaki sınırları Dicle Nehrinin güney kıyısından başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan ve dini yönetim açısından Hasankeyf’teki Piskoposluğa bağlı olan bölgeye Turabidin denilmektedir. Süryani Hıristiyanları tarafından kutsal kabul edilen Turabidin bölgesinin en uç noktasındaki Mor Kiryakus Manastırı, bu bölgede yer alan 80’e yakın kilise ve manastır içinde önemli bir yer tutmaktadır.3. Yolgeçen Hanı

Yolgeçen Hanı aslında Batman/Hasankeyf’te bulunan bir hanın adı. Dicle Nehri’nin kıyısında, görenleri hayrete düşüren, bin kişi kapasitesi olduğu söylenen bir mağara. Mağara evleriyle ünlü Hasankeyf’in, han olarak kullanılan mağaralarından biri. Yaşamın sulak alanlar etrafına yığıldığı, su yollarının önemli olduğu dönemlerde yola gidenlerin-yoldan gelenlerin dinlenmeleri veya gece konaklamaları için Yolgeçen Hanı uygun bir mekan. Hanın girişi Dicle’ye bakıyor. Hasankeyf Kalesi’nin altına kadar uzanıyor ve oldukça egzotik bir görünümüne sahip. Çok eski zamanlardan beri buranın Yolgeçen Hanı olarak adlandırıldığı söyleniyor. Gene söylentilere göre, hanın içinde Hasankeyf Kalesi’ne çıkan gizli bir geçit var.
4. Zeynel Bey Kümbeti

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey için yapılmış olup Akkoyunlu Beyliği Dönemi'nden (1460-1487) kalma bir anıt mezardır. Anadolu’daki anıt mezar geleneğinin ilk örneği olan Zeynel Bey Kümbetinin kuzey kapısı üzerindeki kitabede “11 Ağustos 1473 yılındaki Otlukbeli Savaşında şehit düşen Bahadır Han Hasan Bey in oğlu Zeynel Bey için yapıldığı” anlatılır.
5. Hızır Bey Camii

Batman’ın Kozluk ilçe merkezinde bulunan Hızır Bey Camii, ilçenin en büyük camisidir. Miladi 1512 yılında Sason ve Hezo (Kozluk) Beyi Ebubekir Roşkin'in oğlu Hızır Bey tarafından yaptırıldığı mevcut kitabesinde ifade edilmektedir.

6. Kozluk Kalesi / Hezo Kalesi

Hasankeyf, Siirt ve Maiferkeyn (Silvan) arasındaki üçgende yer alan Erzen bölgesinin önemli kalelerinden biri olan bu kale, M.S. 416 yılında Pers Hanedanı için dini bir merkez olarak kayalık bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Ancak zamanla ortaçağın bu bölgesinden geçen İpek Yolu'nun önemli bir üssü olarak bütün ulaşımı kontrol eder bir konuma gelmiştir. Uzun yıllar İran İmparatorluğu'na bağlı kalan Kozluk Kalesi, 5. yüzyılda bir Nasturi piskoposluğunun merkezi durumunda iken, M.S.639 yılında İyaz Bin Ganem komutasındaki Müslüman orduları tarafından ele geçirilmiştir. Oldukça harap durumda olan kale, Kozluk ilçe merkezinin Kale Mahallesi'nde bulunmaktadır.8 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör