top of page

Bursa Yürünebilir Rota

Uzunluk: 3.0 Km

Süre: 37 Dk
 

Durak 1: Bursa Ulu Cami

Bursa Ulu Cami, Bursa’da I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış ulu camidir. Bursa’nın tarihi sembollerinden olan cami, Bursa kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Çok ayaklı cami şemasının en klasik ve anıtsal örneği sayılır.
Durak 2: Kapalı Çarşı

Orhangazi zamanında hanların araları çatı ile kapatılarak kapalı çarşılar meydana getirilmeye başlanmış ve Kapalı Çarşı’nın ilk hali bu şekilde oluşmuştur. Daha sonraki yıllarda Sahaflar, Akatarlar, İvaz Paşa, Gelincik, Sipahiler, Karacabey (Yorgancılar, Sandıkçılar) eski bakırcılar çarşıları eklenerek Kapalı Çarşı'yı oluşturmuşlardır. 1958 yılında tamamen yanan çarşı yeniden inşa edilmiştir; ilk halinde olduğu gibi tek katlı olarak değil; alttan zemin kat, sokak seviyesinde ve yolların iki tarafında dükkanlar ve dükkanların üst katları olarak inşa edilmiştir.
Durak 3: Pirinç Han

II. Bayezid tarafından 1490-1508 yılları arasında yaptırılmıştır. İstanbul’da II. Beyazid’a ait olan külliyeye gelir getirmesi için Bursa’da yaptırılan iki handan biri olup diğeri de Koza Hanı’dır.

Mimarları Sultan Şah oğlu Yakup Şah ve Abdullah oğlu Ali’dir. Eski kayıtlarda “Pirinç Hanı”, “Han-ı Cedid-i Sani” adlarıyla anılmıştır. Eskiden tahıl,
Durak 4: Osman Gazi Türbesi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258-1324 yılları arasında yaşamıştır. Osmangazi Bursa kuşatması sırasında, vasiyeti üzerine Bursa’nın fethinden sonra “Gümüşlü Kümbet“ olarak bilinen Sainte Elie adlı Bizans Manastırı'nın şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömülmüştür. 1801 yılında yangınla 1855 depremi ile de tamamen yıkılan türbe Sultan Abdülaziz tarafından eski yapısına sadık kalınarak 1863 yılında bugünkü haline getirilmiştir.
Durak 5: Muradiye Külliyesi

Muradiye Külliyesi, Sultan II. Murad'ın Bursa'da 1425-1426 yıllarında yaptırdığı külliye. Bulunduğu semte de ismini verir. Şehrin etrafa doğru yayılmasını ve açılımını sağlamak amacıyla yaptırılan külliye, Muradiye Camii, hamam, medrese, imaret ve sonraki yıllarda yaptırılmış 12 türbeden oluşur.
Durak 6: Osmanlı Evi Müzesi

Osmanlı Evi Müzesi. Bursa'da II. Murad külliyesinin karşısında bulunan ve 17. yüzyıl Osmanlı yaşam tarzının sergilendiği müze. Günümüzde müze olarak kullanılan 17. yüzyıla ait üç katlı ahşap ev, Bursa'da halen ayakta kalan en eski evlerden birisidir.
Durak 7: Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri Ve Takılar Müzesi

Uluumay Vakfı Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Koleksiyonu, Koleksiyoner, Halk Bilimci ve Folklor Araştırmacısı Esat Uluumay'ın topladığı 18 değişik koleksiyondan oluşmaktadır. 

⇊⇊⇊ Rota Önizlemesi ⇊⇊⇊