top of page

Kahramanmaraş Yürünebilir Tarih Rotası

Uzunluk: 3.6 Km

Süre: 52 Dk
 

Durak 1: Tematik Mutfak Müzesi

Kahramanmaraş’ın mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılması, yöresel lezzetlerinin toplanması, zahire geleneğinin gösterilmesi, yöresel yemeklerin nasıl yapıldığının fotoğraf ve canlandırmalarla tanıtılması amacıyla kurulan müze Kurtuluş Mahallesi’nde bulunmaktadır. 2017 yılında ziyarete açılmıştır.

Durak 2: Dondurma Müzesi

Ulu Cami’nin bitişiğinde bulunan tarihi Katip Han, Dondurma Müzesi olarak düzenlenmiştir. Zemin+2 kattan oluşmaktadır. Her kat ayrı bir sunum alanı olarak hazırlanmış olup dondurmanın çeşitli evrelerinin anlatıldığı bölümler yer almaktadır. Maraş dondurmasının tarihçesi, gereksinimi olan hammaddeler, üretim aşamaları, sütün ve salebin elde edilişinden dondurmaya kıvam verilişine kadar geçen sürecin anlatıldığı bölümlerden oluşmaktadır.

Durak 3: Balıklı Hamamı

Kahramanmaraş Ulu Camii, şehrin en eski tarihi yapılarından biridir. Özgün bir Dulkadiroğlu Beyliği eseri olan yapının farklı inşa tarihi bulunmaktadır. Fakat Dulkadirli Beyi Alaüddevle’nin 1501 yılında yenilenircesine yaptırdığı onarım sebebi ile bu tarih yapının inşa tarihi olarak kabul edilmektedir. Kahramanmaraş Kalesi güney tarafında, kent meydanında yer alan yapıda, Memluklu ve Selçuklu etkisi görülmektedir. Köşk Minaresi, Mukarnas Kavsaralı Taç Kapısı yapıya özgünlük katmakta, görenleri hayran bırakmaktadır. Neredeyse şehrin 500 yılına şahitlik eden Ulu Camii, Maraş İstiklal Mücadelesi’nin en önemli olaylarından biri olan Bayrak Olayı’nın başlangıç noktasıdır, alev aldığı yerdir. Kalede Fransız Bayrağını gören halkın ve Rıdvan Hoca’nın Ulu Cami’nin minberinden yükselen “Hürriyet Olmayan Yerde Cuma Namazı Kılınmaz.” sedası, önce Maraş’ta sonra tüm Anadolu’da İstiklal mücadelesinin simgelerinden biri olmuştur ve Maraşlı tekrar bayrağını dikmek için kaleye buradan koşmuştur.

Durak 4: Tarihi Çukur Hamamı

Kahramanmaraş Kalesi’nin güney eteğinde, toprak seviyesinin altında yapılmıştır. Kitabesi yoktur fakat XV. yüzyılın sonlarına doğru, Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Çukur hamam dört eyvanlı ve köşe hücreli olarak yapılmıştır. Sıcaklık bölümü; ortada kubbeli merkezi mekan, bunun etrafında aksiyal olarak yerleştirilen eyvanlar ile köşe halvetlerinden oluşmaktadır. Hamamda göze çarpan en önemli özellik; kuzey eyvanı uzatılarak, simetrik olarak iki tarafına birer halvet daha eklenmek suretiyle halvet sayısı altıya çıkartılmıştır. Türk sanatında bu özelliğiyle tek örnektir.
Durak 5: Kahramanmaraş Kalesi

Şehrin tam merkezinde yer alan kale, güney tarafı sivri ve yüksek, kuzey tarafı hafif meyilli bir tepe üzerinde kurulmuştur. Üzerinde yapılan çalışmalarda Geç Hititler Dönemi'ne ait pek çok tarihî eser bulunmuş olup Evliya Çelebi tarafından 17'nci yüzyılda kale kapısında yer aldığı belirtilen Maraş Aslanı da bu eserlerden biridir. Geç Hititler zamanında yapılan Kahramanmaraş Kalesi, daha sonraları yöreye hâkim olan Asur, Med, Pers, Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde çeşitli tamir ve ilaveler yapılarak günümüze kadar gelmiştir. Kare planlı burcun dış duvarları kesme taş, iç duvarları ise moloz taştır. Diktörtgen planlı olup, ortalama 1,70 metre kalınlığında surlarla çevrilmiştir.
Durak 6: Dijital Kurtuluş Müzesi

Uzunoluk Caddesinde, Sütçü İmam Çeşmesi yanındadır. Yapım Tarihi: 2014. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup; ziyarete açıktır. Kahramanmaraş şehir tarihinde ayrı bir yer tutan Milli Mücadele dönemi bu müzede, üç boyut görsel tasarım ve ses efekt destekli anlatım ile sunulmuştur. Farklı sunum ile kurtuluş destanına yeni bir anlatım kazandırılmıştır. Müzede kente dair kültür, sanat değerlerini gösterir sergiler ve anlatımlar ayrıca zenginlik kazandırmıştır.

Durak 7: Mahmut Arif Paşa Konağı

Maraş Kültür evi ve Etnografya Müzesi olarak düzenlenmiş olan ve Mutasarrıf Konağı olarak da bilinen Mahmut Arif-i Paşa Konağı, 1904 yılında Maraşlı mutasarrıf (sancak yöneticisi) Mahmut Arif-i Paşa tarafından yaptırılmıştır ve Cumhuriyet döneminde Valilik binası olarak da kullanılmıştır. Konak Mimari olarak; Türk konut mimarisinde orta sofalı olarak adlandırılan plan şemasına sahiptir. 2 katlı olan yapının, zemin katı taş, 2. katı bağdadi teknikle güneye ve batıya cumbalı olarak inşa olunmuştur. Zemin kat ve 1 normal katta 4 tane’den 8 odası olup, zaman sürecinde hamam ve mutfak ilavesi yapılmıştır. Geleneksel Maraş konut mimarisinde olduğu gibi zemin kat ahşap hatıllı yığma taş duvar, üst ise bağdadi tarzda inşa edilmiştir. Üst katın güney cephesinde ahşap payanda ile desteklenen cumba ve üst katın batı cephesinin tamamında devam eden ahşap payandalar ile taşınan çıkmalar konağın en önemli özelliklerinden bir diğeridir.
Durak 8: Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şiirin aşkla yoğrulduğu söz ustası yazarlar ve şairler diyarı Kahramanmaraş'ın hem sosyal , hem kürtürel ve sanatsal anlamda hem de UNESCO Dünya Edebiyat Kentleri listesine adını yazdırmasında önder Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olacaktır. Müzede Edebiyatın tarihi ve bu alanda şehrimizin önde gelen kalem sahiplerinin: Kiokslar, Projeksiyonlar ile diğer seslendirme ve film teknolojileri ile anlatıldığı tasarım ve görsel özeni yüksek bir müze özelliği taşıyacak, ayrıca bunların yanı sıra konferans salonu, sergi alanı, büyük bir kütüphane kısmı binayı bütünleyen diğer mekanlardır. Bina 1992 yılında tescil edilmiş olup; orjinalliğini önemli ölçüde koruyarak günümüze kadar gelmiştir. İlimiz Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan bu tarihi yapı Kara Lise adı ile anılan eski Kahramanmaraş Lisesi olup 1863 yılında Protestan Okulu olarak açılmiş ve daha sonralar 1933 yılında ise şehrimizdeki ilk eğitim kurumu olarak açılmıştır.

Durak 9: Tarihi Divanlı Hamamı

Divanlı Mahallesindedir. 1900’de Tahsin adında bir zat tarafından yaptırılmıştır. Orijinal bir plana sahip olan Divanlı Hamamı sıcaklık, rüzgârlık, peştamallık, soyunmalık ve ılılık olmak üzere beş kısımdan oluşmaktadır. Dört yandaki kemerler oldukça geniş olarak yapılmıştır. Ortadaki büyükçe bir kubbe yer almaktadır. Sıcaklık ise dört eyvanlı ve köşe hücreli olarak yapılmıştır.
 

⇊⇊⇊ Rota Önizlemesi ⇊⇊⇊