top of page

Karaman


İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilin merkezi Karaman şehridir. İlde km²'ye 29 kişi düşmektedir. 1989 yılında Orta Anadolu'nun gelişmesi maksadıyla alınan kararla Konya ilinden ayrılarak il olmuştur.

Alan: 9.163 km²

Nüfus: 251.913


Karaman Gezilecek Yerler


1. Karaman Müzesi

Karaman ve çevresinin zengin arkeolojik ve etnoğrafik eserlerinin yerinde korunması ve sergilenmesi amacıyla inşa edilmiştir. Arkeolojik ve etnoğrafik olmak üzere iki sergi salonu vardır. Bu salonlarda Epipaleolitik Devir, Neolitik Devir, Kalkolitik Devir, Bronz Çağı, Klasik Çağ, Roma Devri, Bizans Devri, Selçuklu Devri, Anadolu Beylikleri, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'ne ait eserler bulunur. Salonlarda pişmiş topraktan kaplar, idoller, kemikten ve madenden yapılmış takılar, gözyaşı şişeleri, silahlar ve etnografik ürünler sergilenmektedir. Sikke vitrinlerinde Helenistik, Venedik, Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi sikkeler sergilenmektedir.2. Tartan Konağı

Karaman merkezde yer alan Tartan Konağı 1810 tarihinde Tartanzade'lerden Hacı Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Türk ev mimarisinin güzel örneklerinden biri olan yapı, orta sofa planlı ve iki katlıdır. Evde ahşap süslemeden daha ziyade kalem işi süslemeler dikkati çekmektedir. Birinci kat sofasının sekizgen tavanında Sultanahmet Cami, Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, II. Mahmut Türbesi, Çarklı vapur, yelkenli gemi gibi, batılılaşma dönemine ait özellikler taşıyan resimler bulunmaktadır. Konak, sadece Tartan ailesine ev sahipliği yapmakla kalmamış, yıllar boyunca şehirlerarası yolculuk yapanları da ağırlamıştır.3. Hatuniye Medresesi

Hatuniye Medresesi’nin diğer ismi Sitti Radviyye Medresesi’dir. Medrese mimarisi açısından eyvanlı medreselerin öncü örneklerinden biri olarak kabul edilen medrese, 1176/7-1184/5 yılları arasında yapılmıştır.

Dikdörtgen bir alanı kaplayan, iki eyvanlı, revaklı avlulu, iki katlı olan bu yapı zamanla büyük değişiklikler geçirmiş, ilk hali oldukça bozulmuş, avlu yapısını da kaybetmiştir. Günümüzde medresenin ana eyvanı olması gereken mihraplı güney eyvanının kuzeyine revak bölümünü de içine alan bir duvar çekilmiştir. Ana eyvanda bulunan mihrap bezemeleri Artuklu Dönemi’nin zengin taş işçiliğine işaret etmektedir. Mihrabın yanındaki bir camekân içinde Hz. Muhammed’in ayak izi görülebilir. Cami haline getirilmiş olan eyvan kısmının doğusunda tromplu kubbeli kare bir türbe mekânı yer almaktadır. Kutbettin İlgazi’nin annesi Sitti Raziye’nin yaptırdığı bu medreseye gömülmüş olduğu bilinmektedir.
4. Karaman Kalesi

11’nci yüzyıl sonu 12’nci yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülen Karaman Kalesi; iç içe üç surdan oluşmaktadır. Bu surlar dış, orta ve iç kale olarak adlandırılmaktadır. Höyük üzerinde konumlanarak sağlamlığıyla yıllara meydan okuyan iç kale; Bronz Çağ, Roma ve Bizans çağlarına ait izler taşımaktadır. 1465 yılında Osmanlı devleti tarafından onarılan iç kalenin onarımında daha önce yıkılmış olan yapıların kitabeleri ve mimari parçaları beden duvarında kullanılmıştır.5. Hürrem Dayı

Karaman İl Merkezi'nde yer alan Hürrem Dayı Evi, geleneksel Türk ev mimarisinin Anadolu'daki en güzel örneklerinden birisidir. 300 yıla yakın geçmişi ve ahşap ve kalemişi süslemeleriyle ziyaretçilerine keyifli bir tarihi yolculuk yaptırmaktadır.
37 görüntüleme