top of page

Kayseri Yürünebilir Tarih Rotası

Uzunluk: 1.9 Km

Süre: 24 Dk
 

Durak 1: Selçuklu Uygarlığı Müzesi

"Çifte Medrese" olarak da tanınan Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi, Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan’ın kızı, Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine, kardeşi I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1205-1206 yıllarında yaptırılmıştır. Sade mimarisiyle dikkat çeken külliye, Anadolu mimarlık tarihininin günümüze kalan en önemli yapılarındandır. Kent tarihinden yola çıkarak Anadolu ortaçağına ve Selçuklu Uygarlığına odaklanan müze tematik bir yaklaşımla planlanmıştır. Bir kısmında Selçuklu Medeniyeti ile ilgili uygarlığı ön plana çıkaran müze, diğer kısmı ise şifahiye özelliğini ön plana taşımaktadır. Selçuklu Uygarlığı ile ilgili olan kısımda; 'Selçuklu Kenti', 'mimarisi', 'sanatı', 'bilimi', 'giysisi' gibi unsurlar ile 'Kayseri'de Selçuklular', 'Anadolu'da Selçuklular' gibi kısımlar yer almaktadır. Şifahiye ile ilgili kısımda ise; 'hastalıklar', 'tedavi yöntemleri ve aletleri', 'bilginler', 'ecza', 'su ve sağlık', 'müzik ile tedavi', 'renk ile tedavi' gibi kısımlar bulunmaktadır.

Durak 2: Kayseri Avgunlu Medresesi

Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahiyesi ile birlikte Mimar Sinan Parkı içerisinde yer alan Avgunlu Medresesi’nin kitabesi bulunmadığı ve hakkında herhangi yazılı bir kaynak olmadığı için kesin inşa tarihi bilinmemektir. Fakat Gevher Nesibe Medresesi ile Avgunlu Medresesi ve Türbesi 02 benzerliklerinden dolayı 13. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. “Avgun” veya “abgın” kelimeleri Kayseri çevresinde su kaynağı anlamına gelmektedir. Eskiden Kayseri’de yüksek seviyede olan yeraltı suyunun yapıya ait türbenin alt katında kaynak oluşturması sebebiyle medrese bu ismi almıştır.

Durak 3: Kayseri Saat Kulesi

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan saat kulesi, 1906 yılında II. Abdülhamit zamanında yaptırılmıştır. Saat kulesinin yanındaki dikdörtgen mekan ise muvakkithane (saat odası) olarak inşa edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın Kayseri’ye geldiğinde halka hitab etmek için kullandığı bu bina, bir dönem Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kayseri şubesi olarak da hizmet vermiştir.

Durak 4: Kayseri Kalesi

3'üncü yüzyılda Roma Dönemi'nde yapılan ve 6'ıncı yüzyılda Bizans Dönemi'nde daraltılan Kayseri Kalesi ve Surlar; Selçuklu Sultanı I.Alaeddin Keykubat zamanında bugünkü şekliyle yeniden yapılmıştır. Karamanoğulları ve Osmanoğulları zamanında iki defa tamir görmüştür. Orta Anadolu'da ulaşım geçitleri üzerinde bulunan Kayseri şehir merkezini koruyan kale günümüze kadar gelen eski varlığı ve zaman içinde yapılan ekleriyle bir orta çağ kalesidir. Tarihi Kayseri Şehri ve Kalesi düz bir alana kurulmuş olup Dış Kale ve İç Kale olarak iki kısımdan ibarettir. İç Kale, Dış Kale'ye göre daha yüksek yapılmış olması ve etrafına eklenmiş olan sur duvarları ile ayrı bir kale konumuna getirilmiştir.
Durak 5: Hunat Hatun Medresesi

Cami, medrese, hamam ve türbeden meydana gelen Hunat Külliye’si 1238 yılında I. Alaaddin Keykubat’ın karısı Mahperi Hunat Hatun yaptırmıştır. 1238 yılında Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat’ın eşi Mahperi Hunat Hatun’un yaptırdığı külliye, cami, medrese, hamam ve türbesi ile taşı estetikle buluşturan Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini sergilemektedir. Geometrik şekiller ve bitki figürleriyle süslü taç kapısıyla taşın zarafeti mükemmel bir şekilde yansıtan Hunat Hatun Cami ve hayranlık uyandıran yüksek kemerli ana kapısı ile medrese Kayseri ziyaretlerinin olmazsa olmaz tarihi duraklarından biridir.

Durak 6: Atatürk Evi Müzesi

İmamizade Raşit Ağa Konağı olarak bilinen ve günümüzde Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren konak, 19'uncu yüzyılda yapılmış Geç Osmanlı Dönemi’ne ait eski bir Türk evidir. Konak, kültürel öneminin yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’de ağırlanması bakımından tarihî öneme sahiptir. 19-20 Aralık 1919 tarihinde Atatürk, Heyet-i Temsiliye adına Kayseri’ye ilk gelişlerinde bu konakta iki gece misafir edilmiştir.

Durak 7: Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi

1419 yılında inşasına başlanan bu konak, yapılan eklemelerle bugünkü halini 18. yüzyılda almıştır. Müzede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden eserler sergilenmektedir. Ayrıca, 18. yüzyıl konak yaşamını yansıtacak şekilde tasarlanmış ve dekore edilmiş gelin odası, harem odası, misafir odası gibi odalar sayesinde de o dönemin havası mükemmel şekilde hissedilmektedir.

Durak 8: Milli Mücadele Müzesi

1893 yılında Kurşunlu Camii civarındaki Seyfullah Efendi Konağı’nda "Derece-i Ula Mekteb-i Mülkiye İdadisi" adıyla hizmete girdi. Üç yıl rüştüye, 2 yıl idadi olmak üzere 5 yıl süreli bir okuldu. Öğrenci sayısının artması üzerine neo-klasik üsluptaki mevcut okul binasının temeli 1903’te atıldı; önce birinci kat tamamlandı. 1915 yılında "Sultani"’ye dönüştürüldü. İkinci katının inşası 1916’da tamamlandı. Kurulduğu günden itibaren, Ermeni ve Rumlara yönelik kurulmuş olan Talas Amerikan Okulu ile rekabet etti. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı okulun öğrenci sayısının azalmasına neden oldu.1921 yılında okul Ankara Sultanisi ile birleştirilip 12 yıllık tam teşkilâtı yatılı sultanî durumuna getirildi.

İstiklal Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921’de TBMM’nin hükümet merkezini Kayseri’ye taşıma kararı vermesi üzerine lise binası TBMM toplantıları için hazır hale getirildi. Ancak Sakarya Savaşı’nın kazanılması üzerine hükümetin Kayseri’ye taşınması kararından vazgeçildi. Okulun son sınıf öğrencilerinin tamamı eğitimlerini yarıda bırakıp cepheye gittiği ve Sakarya Muharebesi'nde şehit düştükleri için 1921’de okul mezun vermedi. Bu kahramanlık hikayesini şair Cahit Külebi, müfettişlik yaptığı sırada okulun kayıtlarını incelerken ortaya çıkardı. Savaşta şehit düşen öğrenciler anısına okul bahçesinde bir anıt mevcuttur.

 

⇊⇊⇊ Rota Önizlemesi ⇊⇊⇊