top of page

Pamukkale Yürünebilir Rota

Uzunluk: 3.1 Km

Süre: 40 Dk
 

Durak 1: Pamukkale Travertenleri

Pamukkale, güneybatı Türkiye'deki Denizli ilinde doğal bir mevkidir. Kent Kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat minerallerin teraslarını, travertenlerini kapsamaktadır.

Durak 2: Kleopatra Antik Havuz

Denizli, Pamukkale Hierapolis Antik Havuzu için antik havuzların ister Kral‘ı, isterseniz de Kleopatra‘sı diyebilirsiniz. Roma’dan kalan 2300 yıllık bir Miras! 36 derecelik su ısısıyla yaz kış içerisinde yüzülebilen termal havuz.

Durak 3: Hierapolis Antik Tiyatro

Hierapolis (Yunanca: Ἱεράπολις 'kutsal şehir'), Pamukkale (Denizli) yakınlarında bulunan bir antik kenttir. Antik coğrafyacı Strabon ile Ptolemaios verdikleri bilgilerde, Karia bölgesine sınır olan Laodikeia ve Tripolis kentlerine yakınlığı ile Hierapolisin bir Frigya kenti olduğunu ileri sürülmektedir.

Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın; Pergamon Krallığı zamanında II. Eumenes tarafından MÖ 2. yüzyıl başlarında kurulduğu ve Bergama'nın efsanevi kurucusu Telephos'un karısı Amazonlar kraliçesi Hiera'dan dolayı, Hierapolis adını aldığı bilinmektedir. Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki MS 60 yılındaki büyük depreme kadar, Hellenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür.

Durak 4: Agora

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Agora; M.S 60 yılında meydana gelen depremden sonra Frontinus Caddesi ile doğudaki tepenin yamaçları arasında geniş bir alanda yapılan değişim sonucu Hierapolis Ticaret Agorası olarak düzenlenir. Bu alan, depremden önce yerleşim dışında nekropolis ve atölye olarak kullanılıyordu. Yuvarlak planlı pişirme odaları olan keramik fırınlarını ve M.Ö 2. – M.S 1. yüzyıla tarihlenen kabartmalı megara kaseleri bulunmuştur.
Durak 5: Gate Of Domitian

İki yuvarlak kuleyle çevrili üçlü bir kapı olan Domitian Kapısı, antik Hierapolis kentinin kuzeydeki ana girişidir. MS 83'te Asya prokonsülü Julius Frontinus tarafından Roma İmparatoru Domitian'ın onuruna dikilmiştir. Ancak imparatorun adı MS 96'da ölümünden sonra zalimliği nedeniyle silindi.
Durak 6: Tümülüs

Yanları düzgün kesme traverten taştan yapılmış yuvarlak ve üzeri toprakla örtülü üç adet tümülüs mezar mevcuttur.

Durak 7: Hierapolis Nekropolü

Mezarlık alanlarını ifade eden Nekropoller, Hierapolis’in Kutsal Şehir olarak adlandırılmasının ardından ayrı bir öneme bürünmüştür. Bu nekropollerde yapılan araştırmalar dönemin bütün dini inançları gün yüzüne çıkarmaktadır. Mezar yapılarının görkemine göre varlıklı yada halk mezarı olarak kolaylıkla ayrılabilen bu nekropoller kentin ana caddesinin kuzey ve güney doğrultusunda uzanmaktadır, sayıları ise 2.000’den fazladır. Kent surlarının dışında ve ova dışındaki tüm yönlerde nekropol alanları bulunmaktadır. Bunlar yoğunlukla Tripolis – Sardes’e giden kuzey yolunun ve Laodikya – Clossae’ye giden güney yolunun iki tarafında yer alır. Mezarlarda kireçtaşı ve mermer kullanılmıştır. Mermer kullanımı daha çok lahit tiplerinde görülür.
 

⇊⇊⇊ Rota Önizlemesi ⇊⇊⇊